TOURS -10%
when booking for 5+ groups
ADVENTURE TOURS -10%
when booking for 5+ groups
GET TO KNOW OUR

Terms & Conditions

Table of contents

GENERAL

Go Adventure Ltd. terms and conditions. Go Adventure acting as the Agency, shall guarantee the execution of the travel program. The Client is obligated to provide any information which is required for the reservation process. These terms & conditions apply to all the tours offered on this website.

RESERVATION & PAYMENT

By making an ONLINE reservation/booking via the Agency web page booking system, you are expected to pay the full amount at once for all the products. Once you go to checkout and click pay now, you will get a confirmation email, with trip details and your ticket.

The payment via Agency ONLINE reservation/booking system is done only with Credit Card, if you desire to pay by Bank transfer, please contact us directly.

Read more: Payment options

PRICING AND CONTENT

The agency reserves the right to make modifications to the prices made public in case of drastic changes in transport prices and other services. The prices of our tour are listed in HRK – which is the official Croatian currency. However, while booking you can chose whether to pay in EURO or HRK. The system will show you both of the prices.

CANCELATION OF TRAVEL

ALL cancellations must be in writing – by e-mail.

If the Client should cancel or abort the booked tour, all Client’s cancellations must be in writing. By e-mail. The written cancellation date shall be the basis for the compensation of cancellation costs. As per conditions set below (percentage of total arrangement price):

8 or more days prior to arrival: 0%
2-7 days prior to arrival: 50%
1 day prior to arrival or no show: 100%
Failing to make appearance and travel without prior cancellation shall entitle the Agency to withhold 100% of the payment made regardless of the reason for cancellation.
Agency cancellation policy
Our tours itineraries are subject to change depending on group abilities and preferences but also weather conditions, water levels, other acts of God, special events of interest and similar. For Client’s safety and comfort reasons, the Agency reserves the right to alternate program without prior notice. In case of major changes or cancellations of a specific program booked by the Client, the Agency will advise the Client as soon as possible and provide the following options:
a) Client may accept a new departure date or destination
b) Client may accept a replacement package/excursion of equivalent or closely similar itinerary
c) Client may cancel his/her booking altogether and receive a full refund of the money paid

It is your duty to inform us about your decision within 7 days of the offer. If the Client doesn`t do that, the Agency will book a replacement tour.

EXTREME WEATHER CONDITIONS

We reschedule the activity in case of extreme weather conditions, extraordinary circumstances, which could not have been foreseen or avoided, or have occurred immediately. The activity is than rescheduled for a day or two – prior or after the date booked. If the change is not possible, the payments will be refunded in full amount.

INSURANCE

All Go Adventure Ltd. tours include insurance policy made by Allianz insurance company.
Read more: Insurance policy

LIABILITY INSURANCE

According to the Tourism Services Act, the Agency shall have a signed agreement with the insurer. Against liability for damage caused to the Client by failing to meet obligations relating to the package tour.

PERSONAL INFORMATION SECURITY

During the booking process all our guests are asked for some personal information – which is never shared with a third party and is used only by the Go Adventure marketing department.

Read more: Privacy policy

COMPLAINTS AND REFUND CLAIMS

Please contact your tour leader/guide or representative immediately if the tour services are incomplete or executed below standard. We will considered the refund claims as invalid unless the Agency was notified on time. Please send all refund claims to the Agency in written within 7 days of the completion of the trip.

The Client is entitled to compensation in the amount of real value of services that have not been provided. All and any possible disputes shall be settled at a Split based court

COURT JURISDICTION

You have the right to judicial arbitration. The Client and the Agency will aim to settle possible law suits. Agreements not reached, become subject of the Split Court jurisdiction – nder the authority of the laws of the Republic of Croatia.

GENERALNI UVJETI

Go Adventure d.o.o., u daljnjem tekstu Agencija, jamči provedbu programa putovanja. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve usluge koje Agencija pruža Klijentima. Klijent je dužan pročitati uvjete i odredbe prije rezervacije i potvrde.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Većina Agencijskih tura/izleta/transfera rezerviraju se odmah zbog datuma i raspoloživosti.

Ako Klijent izvrši rezervaciju  putem rezervacijskog sustava na web stranici Agencije, od njega se očekuje da plati puni iznos za sve proizvode jednokratno. Nakon što Klijent ode na stranicu naplate i klikne Plati sada, Klijent će dobiti email poruku s potvrdom rezervacije, pojedinostima o izletu i kartom.

Plaćanje putem Agencijskog online sustava za rezervacije vrši se isključivo kreditnom karticom, sigurnim i zaštićenim sustavom za online plaćanje TrekkPay s najvišom mogućom razinom sigurnosti. 

TrekkPay je omogućen od strane SIX sustava, PCI II sukladan je sustav naplate i ima ocjenu A od strane Moody Credit Rating agencije.

Neki od Agencijskih tura/izleta/transfera zahtijevaju potvrdu prije terećenja Klijentove kreditne kartice. Dakle, Klijent će primiti email poruku sa statusom rezervacije i naplate na čekanju.

Agencija zadržava pravo potvrditi ili otkazati Klijentovu rezervaciju zbog trenutne raspoloživosti i drugih okolnosti.

Ako Klijent želi platiti bankovnom doznakom, Klijent treba kontaktirati Agenciju.

Klijent također može napraviti rezervaciju i platiti izravno putem Agencijskih prodajnih ureda ili licenciranih agenata.

CIJENE

Agencija zadržava pravo izmjene cijena u slučaju drastične promjene ulaznih cijena i ostalih usluga.

Cijene Agencijskih tura izražene su u kunama, službenoj hrvatskoj valuti.

Međutim, prilikom rezervacije Klijent može odabrati hoće li platiti u eurima ili kunama. Sustav će pokazati obje cijene.

POLITIKA OTKAZA

SVI otkazi moraju biti u pisanom obliku i poslani Agenciji emailom na adresu [email protected] s naslovom OTKAZ.

Ako Klijent treba otkazati ili odustati od rezervirane ture/izleta/transfera, svi otkazi moraju biti u pisanom obliku i poslani emailom. Datum pisanog otkaza osnova je za naknadu troškova otkaza, prema dolje navedenim uvjetima (postotak ukupne cijene aranžmana):

8 ili više dana prije dolaska: 0% – Ako Klijent otkaže turu/izlet/transfer 8 ili više dana prije polaska na turu/izlet/transfere ima pravo na povrat novca u cijelosti.

2-7 dana prije dolaska: 50% – Ako Klijent otkaže turu/izlet/transfer 2-7 dana prije polaska, ima pravo na povrat 50% uplaćenih sredstava. (U ovom slučaju preprodavači ne zadržavaju svoju naknadu za rezervaciju).

24 sata prije dolaska ili nedolazak: 100% – Klijent koji otkaže turu/izlet/transfer unutar 24 sata prije polaska na turu/izlet/transfer, ili ne stigne na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na ulaznici, programu ili vaučer, nemaju pravo na povrat novca.

Nedolazak na turu/izlet/transfer bez prethodnog otkazivanja daje pravo Agenciji da zadrži 100% izvršene uplate bez obzira na razlog otkazivanja.

Agencijske ture/izleti/transferi podložni su promjenama ovisno o mogućnostima i preferencijama grupe, ali i vremenskim uvjetima, vodostaju, posebnim događajima, izvanrednim okolnostima koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti i slično. Iz razloga sigurnosti i udobnosti Klijenta, Agencija zadržava pravo izmjene programa bez prethodne najave.

U slučaju većih promjena ili otkazivanja određenih tura/izleta/transfera koje je rezervirao Klijent, Agencija će obavijestiti Klijenta u najkraćem mogućem roku i pružiti sljedeće mogućnosti:

a) Klijent može prihvatiti novi datum polaska ili odredište
b) Klijent može prihvatiti turu/izlet/transfer jednake ili blisko slične aktivnosti
c) Klijent može u potpunosti otkazati svoju rezervaciju i dobiti puni povrat uplaćenog novca

Dužnost Klijenta je obavijestiti Agenciju o odluci u roku od 1 dana od ponude. Ukoliko Klijent to ne učini, Agencija će rezervirati zamjensku turu/izlet/transfer. U tom slučaju Klijent se odriče prava naknadne i žalbe protiv organizatora putovanja ili posrednika na bilo kojoj zakonskoj osnovi.

Ako je Klijent spriječen započeti s turom/izletom/transferima, tada može imenovati treću osobu kao zamjenskog putnika za korištenje ugovorenih usluga, o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju. Agencija će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviješten, ako treća osoba ispunjava sve propisane uvjete za putovanje ili transfer.

Agencija zadržava pravo otkazati putovanje ako se ne ispuni potreban minimalni broj gostiju za svaku turu/izlet/transfer (navedeno u opisu izleta) te će, u tom slučaju, Klijent dobiti puni povrat uplaćenog novca.

Agencija može odgoditi turu/izlet/transfer u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, iznimnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći, ili su nastupile odmah. Aktivnost se zatim pomiče za dan ili dva – prije ili nakon rezerviranog datuma.

Ako promjena nije moguća, Klijent će dobiti povrat cjelokupne uplate.

OSIGURANJE

Za ture/izlete/transfere u organizaciji Agencije, Go Adventure d.o.o je osiguran kod HOK OSIGURANJE – osiguravajućeg društva.

Cijene tura/izleta/transfera ne uključuju osiguranje od gubitka prtljage te rizik od nastanka štete. Cijene 

također ne uključuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Go Adventure savjetuje klijentima da kupe osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje od rizika nesreće i bolesti na putovanju, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu te osiguranje troškova za pomoć i povratak u mjesto polaska u slučaju nezgode ili bolesti. Navedena osiguranja mogu se kupiti izravno od osiguravatelja i po izboru Klijenta.

Go Adventure d.o.o. potvrđuje da, sukladno Zakonu, ima uplaćeno Osiguranje od odgovornosti koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza za štetu koje se odnose na paket aranžman.

Navedena osiguranja primjenjuju se samo ako je Go Adventure organizator ture/izleta/transfera.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Klijent svoje osobne podatke daje dobrovoljno. 

Osobni podaci Klijenta potrebni su za realizaciju tražene usluge i bit će korišteni isključivo od strane Agencije.

Tijekom procesa rezervacije od svih Klijenata Agencije traženi su neki osobni podatci koji se nikada ne dijele s trećom stranom i koristi ih samo Go Adventure.

PRIGOVORI I ZAHTJEVI ZA POVRAT

Klijent je dužan bez nepotrebnog odgađanja i uzimajući u obzir okolnosti, obavijestiti Agenciju o svim nesukladnostima utvrđenim tijekom izvođenja ture/izleta/transfera.

Agencija se obvezuje sve pritužbe rješavati u skladu s važećim zakonima i ovim Općim uvjetima.

Klijent se poziva da odmah kontaktira svog voditelja putovanja/vodiča ili predstavnika ako je tura/izlet/transfer nepotpun ili izvršen ispod standarda. 

Agencija će zahtjeve za povrat smatrati nevažećim, osim ako Agencija nije na vrijeme obaviještena.

Svi zahtjevi za povratom novca moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od završetka programa na email: [email protected]

Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Splitu.

NADLEŽNOST SUDA

Naručitelj i Agencija nastojat će riješiti eventualne sporove sporazumno. Nepostignuti sporazumi postaju predmetom nadležnosti Suda u Splitu – prema zakonima Republike Hrvatske.

 

Skip to content